هلی شات : تصویر برداری هوایی توسط بالگرد در قالب های مختلف  و ارتفاع های تنظیم شده هلی شات گویند این نوع تصویر برداری نیاز به تجهیزات خاصی از جمله بالگرد ، دوربین مناسب و اپراتور دارد . روند کلی اجرا تصویر برداری  به این صورت است که دوربین بر روی  بالگرد سوار می شود و توسط  اپراتور از سطح زمین کنترل می شود  تنظیم زاویه  دید  ، ارتفاع  ، سرعت  ، عدم لزرش قرار گیری هدف در کادر از جمله مواردی است که به نیاز به تجربه اپراتور دارد .

 

نمایی از تصویر برداری توسط بالگرد بدون سرنشین 

 

 

برچسب ها : فیلم برداری هلی شات |هلی شات چیست |تصویر برداری هوایی|فیلم برداری عروسی هلی شات