کرین Crane  کلمه انگلیسی به معنی  بالابردن  (دراز کردن -جرثقیل ) 

دوربین کرین  camera crane

دوربین کرین شامل یک بازوی بلند است که روی ستون وسط آن سکوی چرخدار وصل می باشد و به دوربین اجازه می دهد در سر دیگر بازو و روی بلندی قرار بگیرد و از زمین به ارتفاع حداقل 2 متری برسد کرین بیشتر برای فیلم برداری از صحنه های شلوغ و چشم انداز های طبیعی استفاده می شود .

 

 

 

# :  قیلم برداری کرین / فیلم برداری عروسی با کرین / دوربین کرین / قیمت فیلم برداری کرین / کرین چیست / تصویر برداری کرین /